HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

2023-2032 TÜRKİYE 'DİL(SES) EĞİTİMİ'

 DÜNYADA EĞİTİM (ÖĞRENİM-ÖĞRETİM) İÇİN KULLANILAN
3 (ÜÇ) TEMEL SLOGAN VARDIR!


ANCAK BUNLARIN HİÇBİRİ TÜRKİYEDE

UYGULANMA-MAKTADIR


 

1

SU-SES-SAYI

SES-DİL-EĞİTİM

2

SES TEMELLİ DİL

ANADİL TEMELLİ EĞİTİM


3

HECE ZAMANLI

TÜRKÇE...

VURGU ZAMANLI

İNGİLİZCE...

                                                                                             

 .......

 2023 - 2032 TÜRKİYE DİL (SES) EĞİTİMİ

 

 

2023 TÜRKİYE

MEB, UZUN SÜREDİR YAPTIĞI YANLIŞIN FARKINA VARIP, DOĞRU DİL (SES) EĞİTİMİ İÇİN DÜĞMEYE BASACAK!..

2024 TÜRKİYE

ANA SES ve YABANCI SES ÖĞRENİMİ TÜM OKULLARDA ÖĞRETİM (MÜFREDAT) PROGRAMINA  UYGUN YAPILACAKTIR!..

2025 TÜRKİYE

TÜRKİYE ''YABANCI DİLLE (DİLDE) EĞİTİM''İN BİR ALDATMACA OLDUĞUNU TÜM YÖNLERİYLE ANLAYACAK... TÜRKİYE ''SES TEMELLİ DİL'' VE ''ANADİL TEMELLİ EĞİTİMİ'' TÜM YÖNLERİYLE TARTIŞMAYA BAŞLAYACAK...

2026 TÜRKİYE

BEYİN, SES TEMELLİ DİL EĞİTİMİNE KARŞI TAMAMEN DUYARLI HALE GELECEK!..

 

2027 TÜRKİYE

sesletim.com ve shwa.biz TÜRKİYE ve DÜNYA'DA   GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDECEK!..

 

2028 TÜRKİYE

'SES'LET-İM ve EĞİTİM

TÜRKİYE'DE BÜYÜK SORUN OLMAYACAK!..

 

2029 TÜRKİYE

YABANCI'SES' ÖĞRENİMİ, ANA'SES' ÖĞRENİMİ KADAR KOLAY OLACAK!..

 

2030 TÜRKİYE

BİLİNÇLİ TOPLUM 'YABANCI DİLDE EĞİTİMİARTIK İSTEMEYECEK!.. 'ANADİL TEMELLİ EĞİTİMİN' ÖNÜ TAMAMEN AÇILACAK...

2031 TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE YABANCI DİLDE EĞİTİM TAMAMEN SON BULACAK!.. YERİNE %100 SES TEMELLİ DİL EĞİTİMİ OLACAK... BU DA ANADİL TEMELLİ EĞİTİM DEMEKTİR...  

2032 TÜRKİYE

HER FERD ANA UNSUR (SES) BİLİNCİ İLE İSTEDİĞİ

DİLİ (SESİ) RAHATLIKLA ÖĞRENEBİLECEK!..

 

 

 

2025 TÜRKİYE

/'ses'letim/

 

TÜRKİYE ''YABANCI DİLLE (DİLDE) EĞİTİM''İN

BİR ALDATMACA OLDUĞUNU TÜM YÖNLERİYLE ANLAYACAK...

 

TÜRKİYE ''SES TEMELLİ DİL'' VE ''ANADİL TEMELLİ EĞİTİMİ''

TÜM YÖNLERİYLE TARTIŞMAYA BAŞLAYACAK...

 

 

..............................................

 

 

TÜRKİYE’DE ‘‘DİL=SES’’ EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN KEMİKLEŞMİŞ HATALAR

ve

ÇÖZÜM YOLU...

Dil eğitimi, ülkemizde yıllardır çözülememiş en önemli sorunlardan biridir. Çok uzun süredir bu sorunun ötelenmiş ve çözülememiş olması, bu sorunu kemikleştirmiş, bir devlet sorunu haline getirmiştir. Burada, sorun, ana unsurdan (Ana ve Hedef dilin ses bilinci) kaynaklanmaktadır. Çünkü ana dilin ve yabancı dillerin ses bilinci (ana unsur, temel, öz) okullarımızda öğrencilere verilmemektedir.

 

 

Dillerin (Türkçe, İngilizce, Almanca...) ses sistemi=düzeni okullarda EKSİK ve YANLIŞ öğretildiği veya ses öğretimi okullarda hiç yapılmadığı için biz dilleri=sesleri öğrenemiyoruz, öğretemiyoruz, bilmiyoruz!.. Başka bir ifadeyle, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken, hedef dilin sesbilim (fonoloji-genel ses sistemi) bilgisi=‘ana unsur, temel, öz’ doğru ve uygun kullanılmamaktadır. Daha ana unsurun ne olduğunun farkında değil Türkiye!..

 

 

Halbuki dilin asıl kaynağını oluşturan seslerin değiştirilmesi veya başka dillerden alınması mümkün değildir. Bu konuda zorlama olursa dili kullanan insanlar arasında anlaşmazlıklar doğar, çünkü dilde zorlama olmaz. Her dil, kendi kuralları içinde yaşar ve gelişmesini sürdürür. Bir dili, diğer bir dilden ayıran en temel faktör, o dilin ses sistemidir, düzenidir.

 

 

Örnek: Türkçe, ‘vurgu zamanlı’ İngilizce gibi öğretilebilir mi? Bu düşünülemez, uygulanması bile teklif edilmez, edilemez. Sonuçta İngilizce de, ‘hece zamanlı’ Türkçe gibi öğrenilemez, öğretilemez. Ancak Türkiye’de –ne zamanlı- dil eğitimi yapıldığı belirsiz!..

 

 

Dilin hammaddesi, temel yapı taşı olan ‘ses’, Türkiye’de sadece telaffuz olarak algılanmaktadır, görülmektedir. Doğru telaffuz, temel malzemesi ses olan dilin, ancak ve ancak yan unsurudur. ‘Ses’, ise dili meydana getiren ana unsurdur. Dil ile ilgili diğer tüm olaylar ise yan unsurdur. Tüm yan unsurlar gücünü ana unsurdan alır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme... becerilerinin özü sestir. ‘Ses’ sadece konuşmayı (telaffuzu) etkiler demek, gerçek İngilizceden veya bilimden uzaklaşmaktır. Başka bir ifadeyle, İngilizcenin sadece tek yönüne odaklanmak demektir. ‘Ses bilinci’ okuma, yazma ve dinlemeyi en az konuşmayı etkilediği kadar etkiler. Sayılar nasıl matematiğin her dalını etkiliyorsa, ‘sesler’ de dilin her yönünü etkiler.Bir dilin kendine özgü ‘sesleri’, o dilin anayasasını oluşturur. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin anayasasıdır, bir dili ayakta tutan o dilin sesleridir.

 

 

İlk ve orta öğretim anadil ve yabancı dil dersi öğretim programı gereği, ses öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda anadil ve hedef dilin sesletim öğretimi yapılmamaktadır. Sesletim öğretiminin yapılıp yapılmadığı da denetlenmemektedir. Bir dilin genel ses sistemini, dil öğretmenleri özel alan bilgisi olarak bilmek zorundadır. Ancak Türkçe dil öğretmenleri, Türk yabancı dil öğretmenleri, eğitim denetmenleri... anadil ve hedef dilin genel ses sistemini yeterince bilmemekte, bilimden uzak ve yanlış sesler kullanmaktadırlar.

 

Gelişmiş ülkelerde bir dil öğretilirken (hangi dil olursa olsun=anadil, hedef dil) ses bilincinin kazandırılması esas olup ilk önce öğrencilere ses bilinci verilmektedir.

 

 

Bir dilin ses bilgisi, o dilin şifresidir, anayasasıdır. Beyin, hedef dilin ses sistemini mutlaka kabul etmelidir. (Ses bilincinin erken yaşta verilmesi) Bunun için, ana dil ile hedef dil arasındaki ses ayrımlarını bilmek zorundadır. Ses bilinci verilmeden bir dili öğretmek, öğrenmek dilcilik tekniği bakımından mümkün değildir.

 

Eğer yapılmaya çalışılan bir işte ciddi bir problem, çözülemeyecek kadar ciddi bir sorun, var ise bu, o işin kesinlikle (%100) özündedir (ses).

 

 

YÜZBİNDEN fazla araştırma ve ONLARCA deneysel çalışma sonucunda ‘SESLE BAŞLAYAN ve SİSTEMLİ SES EĞİTİMİ ALAN’ bireylerin dili kolaylıkla öğrendikleri belirlenmiştir...

 

 

 

YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER:

 

*Beynin, kelimeyi bir bütün olarak değil de, ses dizimine bağlı olarak algıladığı,  (Gh. Wettstein, Badour, 2006)

 

 

*Çocukların kendi kendilerine ses bilincini edinemedikleri, ses bilincinin bir plan dahilinde öğretilmesi gerektiği, (Riben, Perfetti, 1989)

 

 

*Alfabetik dillerde ses bilinci eğitiminin zorunlu bir öncelik olduğu, hatta bunun öğrenmenin kalbi olduğu, (Ziegler, Goswami, 2005)

 

 

*Ses bilinci çalışmalarına çok erken yaşlarda başlanması gerektiği, (Stanke, 2001)

 

 

*Sözlü dil ile yazılı dil arasında vazgeçilmez bir ilişki olduğu, (Bentolila, Gombert, 2005).

 

 

*Ses-şekil (harf) ilişkisini keşfetmenin zorunlu olduğu, ortaya çıkmıştır. (Sprenger, Charolles, 2003)

 

 

*İngilizcede yaklaşık % 84 SES UYUMU vardır. (Approximately % 84 of English words are phonetically regular. (Wiley Blevins, 1998)

 

 

*Anadil eğitimi, yabancı dil eğitiminin en önemli yan unsurlarından biridir. (Sedat Erdoğan, 2012)

 

 

Kendim, öğrencilik hayatımda ses’le ilgili hemen hemen hiçbir şey görmedim; binlerce öğrenciye sordum, ses öğretimini görmediklerini söylüyorlar; binlerce öğretmene sordum, ses öğretimini yapmadıklarını söylediler; birçok denetmene ses öğretiminin neden yapılmadığını sordum, onlarda bu işi neden kurcaladığımı (sende yapma dercesine) sordular; birçok müdüre ses öğretiminin yapılması gerektiğini anlattım, onlarda anlamsız anlamsız yüzüme baktılar; velilere ses bilincinin dil eğitiminde olmazsa olmaz olduğunu anlattım, onlarda çekindikleri-korktukları için bir şey yapamayacaklarını söylediler; üniversitelere gidip yabancı dil hocalarıyla ses öğretimini konuştum, onlarda ses öğretiminin çok önemli olduğunu ancak tam anlamıyla sesleri öğrenmedikleri-bilemedikleri için ses öğretimini yapamadıklarını (sıkılarak) söylediler. Böyle öğrenim-öğretim olmaz...

 

 

GRAMER = SES, HECE, KELİME, CÜMLE den oluşur.

 

 

Ülkemizde doğru dilbilgisi=gramer öğretimi yapılmadığı için anadil ve yabancı dil eğitimi inanılmaz derece zayıftır. Türkiye’de sadece gramer bölümünün cümle kısmı (%25) yapılmaya çalışılmaktadır. Bu da cümle ezberlemekten öteye gitmemektedir. Ancak birçok devlet yetkilisi, okullarda sadece gramer öğretimi yapıldığı için anadil ve yabancı dil eğitiminin kötü olduğunu dillendirmektedir. Bu inanılır gibi değil! Okullarda sadece cümle kısmı yapılmaktadır... SES, HECE...YOK. Türkiye’de ‘ses’ gramerden bile sayılmamaktadır!.. Halbuki cümle, kelime ve heceyi denetleyen SES tir.

 

NOT: Hemen hemen her yere başvurmama rağmen, herkes bu konuda fazla birşey yapamayacağını belirtti!.. Çünkü ‘sorun’ artık KEMİKLEŞMİŞ durumda...

 

 

‘Hece zamanlı’ Türkçe

Vurgu zamanlı’ İngilizce

 

 

 

 

......

 

 

 

 

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU'na ait ilginç sözler

 

 

 

"...Ben baktım, Türk Bayrağı, Atatürk karşımda, cam çerceveli olduğu için bayrağın üstünde kendi yansımamı görüyorum. İçimden yemin ettim, dedim ki: 
Gideceğim ve orada söz sahibi olacağim, ondan sonra gelip o namussuzlarla burda uğraşacağım. O zaman anlamıştım ki
burada kalırsam Amerika'nın kölesi olurum, oraya gidersem Amerika'nin efendisi olur, buraya gelip onlarla daha rahat mücadele ederim. Ve işte bizi gönderdiler..."

 

"...Yeni bulduğum kuvvete, etkiye bir isim koymalıydım. Kuvvetin mahiyeti şöyle ya , DNA molekülleri suyu tutacaklarına birbirlerini tutmayi tercih ediyorlar, yani sıvıdan kaçıyorlar, o yüzden alanlarını küçültüyorlar, çift sarmal oluyor. Sonunda solvent ten solvo dedim, 'kacar, korkar' anlamında da 'fobik ' dedim, 'solvofobik' oldu..."

 

"...Hicbir zaman Amerikan vatandaşı olmayı düşünmedim. Aklımdan dahi geçmedi. Ben atalarımdan beri Türk kimliğimle varım. Ne yaptıysam o sayede yaptım. Ona buna yaranayım diye değil. Otuz yılda bak milleti ne hale soktular. Şimdi de 'açlıkla' terbiye ediyorlar. Ayarlı basının köşe yazarlarından biri geçenlerde Avrupa Birliğine girmenin yaralarından diye 'O zaman bu ay yıldızlı pasaport ile Avrupa kapılarına gitmenin utancından kurtulacağım' diyor. Tanrı, bu millete acısın..."

 

"...Yıldız Teknikte kimyada bir takım hanımlar var beyler var, profesör, doçent. Dışarıda da vardır. Burada da var, entrikalar döner, ona buna köstek olurlar. Birkaçı dedikoducu belli odama geliyorlar. Herkeste dahili telefon var. Ankara'ya bile telefon edemiyorsun, bilgisayardan bağlanamıyorsun. Bölüm başkanlarının telefonları vardı, onlar da benim yanımda ya. Şuraya bir telefon bulun bari dedim. Bilgi çağındayım diyorsunuz daha telefon çağına gelmemişsiniz diyorum. Bilgisayara telefonu bağlayamıyorsun. İnternet yok. Üç dört yıl bağlantı kurulmadı. Hüseyin Afşar'a (bölüm başkanı) bari bir telefon bulun dedim. Bana direk telefonundan paralel hat çektirdi. Bazen o yokken arıyorlar, telefonu açıp sekreteriyim diyorum. Bölümde iki tane meraklı hanım var, ortalıkta dolaşıp dedikodu yapıyorlar. Bunlar bir gün odama geldiler o sırada da telefon çaldı. Bu ne dediler. Ben de saf saf telefon dedim. Ertesi gün geldim, makas attırıp kestirmişler, koridordan teli kesmişler. Ben de zannediyorum ki, ben bunlar için fırsatım, öyle konular var ki dünyada herkes gelmiş, Yale'de benden öğrenmiş; Rusya'sından, Doğu blokundan , Avrupasından. Ben ayaklarına gelmişim, yeni bir şey öğrenin, yapın. Yok. Özel ders açtık, yepyeni şeyleri dünyada ilk defa anlatıyorum, dışarda herkesin benden öğrenmek istediği şeyleri Türkiye'de Türkçe anlatıyorum. Alakası olmayan, fizikten matematikten insanlar geliyor, asıl gelmesi gerekenler yok!.."

 

"...ABD içinden çok göçmüş bir ülkedir, tabii pat diye göçmez, arada bir canlanır, tekrar bir şeyler olur ama içinden çok zayıf tarafları vardır. Dünyada en büyük borcu olan devlet mesela. İç ve dış. Ama bir devingen tarafı vardır, arada birşey çıkarırlar bir sene öyle idare ederler, sonra yine inişe geçerler. Öyle pek göründüğü gibi bir güç değildir..."

 

"...GENÇLER, Türkiye' de adet haline gelmiş göstermelik işlerden kaçının. Sırf üniversite bitirdi desinler diye, ananız babanız Amerika'da mastır yaptı diye öğünebilsin diye yükseköğrenime gitmeyin. Sonunda ancak kendinizi kandırırsınız. Temel gayeleriniz, kendinizin ufak çıkarları ötesinde, kendiniz dışında, bu ülke, bu ulus, Türk dünyası, Avrasya, insanlık için olsun. Yüksek hedefleriniz için çalışın. O zaman, kendi durumunuz da kendiliğinden düzelecektir. Maddiyat ile maneviyati dengeleyin. Formülünüz 'bilim' + 'gönül'dür. Bu iki kanadın biri eksik olursa ne kendinize ne de insanlığa hayrınız dokunur.’’

 

 

KURTULUŞ SAVAŞI


Dilimize olan son saldırının altında yabancı dille eğitim temel silah olarak yatar. Yapılacak çok şey var. Hemen yapılabilecekler:

1) Kamuoyu yabancı dil yalnız böyle öğrenilir diye aldatılmıştır. Konunun vahametini kavrayanlar çevrelerindeki herkese, velilere, eğitimcilere, halka gerçeği anlatsınlar. Hazırlık sınıfı diye bir uygulamanın başka ülkelerde olmadığını, bunun büyük bir israf olduğunu duyursunlar.


2)Hangi yabancı dillerin hangi mesleklerde faydalı olduğu, ne tarz öğrenilmesi gerektiği tespit edilsin. Meselâ, gezi ("Turizm") rehberliği, konukevi yöneticiliği yapan kişilerin İngilizce,Fizik,Matematik terimleri bilmediği gerekmediği gibi, bilimcinin de sokak İngilizcesi'ni bülbül gibi bilmesi değil, kendi mesleğini takip edecek kadar, yabancı bilim dilini bilmesi yeterlidir. Asıl bilmesi gereken matematiktir.


3) İnsanlar, yeni seçilen bakanlar, vb. yalnız yabancı dil bilmeleriyle methedilmemeli, matematik, bilgisayar yazımın dilleri, iktisat, felsefe, Türk lehçeleri, mühendislik vb. bilgi yetenekleri için övünmelidir.

4) Hukukçularımız yabancı dil ile eğitimi anayasaya aykırı olduğu açısından(eğitim resmi dilden olur) gereken mercileri uyarmalı, hatta toplu davalar açmalıdırlar.

5) Orta ve yüksek öğretimin tümünde yabancı dille eğitim devlet tarafından yasaklanmalıdır. Hatta yabacı misyoner okullarında bile (Robert Kolej, Sen Joseph vb.) eğitim dili tümüyle Türkçe olmalı, yabancılar bu okullarında ayrı yabancı dil dersinde takviyeli, yeni ve hızlı yabancı dil öğrenme yöntemleri ile faydalı olmalıdırlar. Eğer bu değişikliğe yanaşmazlarsa gerçek gayeleri daha da açığa çıkacaktır. Özel veya devletin tüm okullarında abancı diller ayrıca yeni verimli yöntemlerle öğretilmeli yaz kursları açılmalı, kamuoyu düzeltilmeli, hazırlık sınıfı uygulaması kesinlikle kaldırılmalıdır.. Eğer devletin fazladan bir-iki yıl daha çok okunacak deniyorsa, hazırlık yılında her öğrenci, seçeceği meslek ne olursa olsun, matematik, bilgisayar kullanım ve yazılımını öğrenmelidir. İşte o zaman her ülkenin gerisinde değil önünde oluruz. Çünkü öğretilen İngilizce sadece züppelik, "rock and roll"culuk dilidir. Gerçek bilim dili matematiktir.

6) Partisinin sağ veya sol edebiyatı ne olursa olsun iktidardakiler ve hükümetleri gerçekten Türkiye, Türk dünyası ve Türk halkının beka ve çıkarını en ön plana almalıdır. Bu anlamda millî olmalıdır. Peki öyle oldukları nereden belli olacak? Anlamanın kolayı var. Türkiye ve Türk dünyasının baş sorunu eğitim ve eğitim dili sorunudur. Bu konuya eğilmeye, kesin önlemler almaya yanaşmayan bir iktidar millî olamaz; lâfları ve giysileri ne olursa olsun.

7) Konuşurken İngilizce lâflar katmak övünülecek bir şey değil, ayıplanacak olmalıdır. Böylelerine bu kibarca hissettirilmelidir.

8) Belediyeler, sorumlu kuruluşlar, işyeri ya da dükkânları güzel Türkçe isimler koymaya teşvik etmeli, yarışmalar açmalı, törenlerle ödüller dağıtmalıdırlar. Buna rağman aşağılık duygusu hastalığından veya Türk diline gizli düşmanlıktan kurtulamayanların ruhsatları verilmemeli veya yenilenmemeli, yabancı dilden adlarla manen her gün yara bere içinde bırakılmamız önlenmelidir.


9) Keza millî iktidarın yetkili mercileri basın-yayında dergi, gazete, TV, radyo isimlerinin Türkçe olmasını Madde 8'deki önlemlerle sağlanmalıdır.

10) Dergilere abone olanlar, yayımcılara toplu, çok imzalı mektuplar yazmalı, isim Türkçeleşmediği takdirde abone olmayacaklarını bildirmelidirler. Keza, ilan verenler de TV olsun, gazete olsun önce ricada bulunmalı, olmazsa ilan yoluyla olan parasal kaynağı keseceklerini belirtmelidirler.

11) Anglolaştırma yolunda dış kaynakların 1970'lerde başlattığı masum görünüşlü, sessiz fakat son derece etkili bir yöntem de "T-shirt" dedikleri mintan seferberliğidir. Gençlerin üzerindeki üstleri İngilizce yazılı çoğu da açık-saçık anlamlı (hatta Amerikan bayraklı!) bu gömlekler önemli birer beyin yıkama aracıdırlar. Şimdi bu silahı tersine çevirmeliyiz. Esnaf, küçük imalatçı kuruluşlar bu konuda toplantılar yapmalı, önce bu yazı ve resimlerin kimlerce sokuşturulduğu saptanmalıdır. İngilizce bile bilmeyen bazı imalatçı ve esnafa bu yazıları kim veriyor? Dış ülkelerde aynılarına rastlamıyorum. Şimdi yetenekli çizimcilerimize esnaf güzel Türkçe yazılı resimler çizdirsinler, bunlar da başarıyla millî kültüre, Türk okulları ve evrenkentlerine(üniversite) özendirecek sunuşlar olsun. Para kazanılırken millî bilince, dile zararı değil, faydası dokunsun.

12) Türk dünyasının bekasını isteyen, Türk dilini seven herkes, diğer siyasi ülküsel görüşleri ne olursa olsun, dilimizin, eğitimimizin kurtarılmasını en önemli, birinci millî dava olarak görmeli, önce bu davayı hep birlikte halletmek için birleşmelidirler. Bu arada, şimdiki Türk Dil Kurumu'nun "Osmanlıca"yı unutulmaktan kurtarmış olan değerli dil ve edebiyat şahsiyetleri, yıllarca uzak Türk lehçelerinin sözcüklerini hazırlamış, Türk bilim ve teknik diline gerçek Türkçe'den güzel terimler türetmiş bu sefer de "sağcı" veya "solcu"ya kızıp "Anglomanlıca"yı körüklememiş eski TDK uzmanlarıyla barışmalı, hep birlikte gerçek Türkçe bilim dilinin geliştirilmesi ve de Türk dünyasının ortak yazı dilinin, ortak Türkçe bilim dilinin bir an önce sağlanması için çalışmalıdırlar. Yoksa Türk dili, lehçeleriyle beraber, Anglo-Sakson, Rus ve İran'ın "böl ve fethet" siyasetine kurban gidebilir. Osmanlıca-ÖzTürkçe diye anlamsız kavgalar, aslında gene anlamsız "sağ-sol" dış kaynaklı kavgaları ile dilseverlerimiz bölünürken, İngiliz atını alan sessizce Üsküdar'ı geçiyordu. Ama şimdi, halkımız dahi bu, gece yarısı ilerleyen düşman atlısını ay ışığında gördü, fark etti. Onun için, on bin yıldır nice badireler atlatmış olan Türk dili ailesi gene muhakkak kurtarılacaktır. Bu en büyük ve en şerefli kurtuluş savaşı Türk dünyasını her köşesinden başlamıştır. Türk dili yalnız kurtulmayacak, o nadir matematiksel yapısıyla dünyanın da bilim dili olacaktır. 

(PROF. DR. OKTAY SİNANOĞLU)

 
...

Yiğit Bulut
7 yaşında almış adam seni,
35 yaşında başka bir şey düşünemezsin!

 

Derin Analiz programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yeni nesillerin zihin kodlarıyla nasıl oynandığını anlattı, kendi dilinde düşünemeyen bireylerin ortaya çıktığını çarpıcı ifadelerle gözler önüne serdi.
 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında, yaklaşık 200 yıldır Batılı güçlerin, Doğu toplumlarının zihin kodlarıyla oynadığını, Doğu toplumlarını Batılı güçler adına yönetecek, Batılı zihin kodlarına sahip bireyler yetiştirildiğini söyledi.
 
Hindistan'dan ve Osmanlı'dan örnekler veren Bulut, ülkenin en iyi çocuklarının Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan okullarına yönlendirildiğini, bu yolla zihin kodlarıyla oynanmış kuşakların oluştuğunu ve ülkelerin kaderlerinin bu insanların ellerine bırakıldığını vurguladı.
 
Bulut'un, televizyon programlarında toplumu yanlış yönlendirmeye çalışan zihin kodları değiştirilmiş, Türkçe düşünemez hale gelmiş, devşirme haline gelmiş kişilerle ilgili olarak kurduğu "7 yaşında almış adam seni, 35 yaşında başka bir şey düşünemezsin" şeklindeki cümlesi ise dikkat çekti.
 
Yiğit Bulut şöyle konuştu:
 
Malesef bugün görüyoruz ki, olmaması gerekenler olduğu için o coğrafyada bugün o acı, o kan, o gözyaşı yaşanıyor.
 
BURADA OLMAMASI GEREKENLER BURADA OLDUĞU İÇİN BU COĞRAFYADA KAN DURMUYOR, DÜZEN KURULAMIYOR
 
1800'lerin başından itibaren bu coğrafyada kan, gözyaşı, acı varsa, insanlar bu coğrafyada hayatlarını kaybediyorlarsa, bu coğrafyada bir türlü düzen kurulamıyorsa, bunun sebebi burada olmaması gerekenler burada olduğu içindir.
 
İngiltere'nin Ortadoğu coğrafyasında ne işi var? Bir adadan kalkıyorsun, geliyorsun "Ortadoğu'yu ben yöneteceğim" diyorsun. Niye? Çünkü petrol var.
 
Almanya'nın Ortadoğu coğrafyasında ne işi var? Niye? Çünkü Almanya'nın Ortadoğu'da çıkarları var.
 
TÜRKİYE'DE MADEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ, KARŞISINDA DURAN GRUPLARI ÖRGÜTLEYENLERİN KİMLER OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ
 
Bakın bugün Türkiye'de hala Almanya'nın, İngiltere'nin uzantılarını görüyorsunuz. Hala aynı bilek güreşini burada yapmaya çalıştıklarını görüyorsunuz.
 
 Bugün Türkiye'de maden çıkarmaya çalışıyoruz, karşısında grupları örgütleyenlerin kimler olduğunu görüyorsunuz. Star ve Sabah gazetelerinde özellikle birkaç gün önce bir haber çıktı. O bölgede olmaması gereken insanlar var. Ne arıyorlar orada? Yabancı ülkeden gelmiş, Artvin'i çok sevmiş, Bergama'yı çok sevmiş, oraya yerleşmiş.
 
Necip Hablemitoğlu'nun söylediklerine çok dikkatli bakın. Nelere işaret etmiş? Bir konuşmasında televizyon programında "bunları anlattığım için beni öldürecekler" demişti. Ve gerçekten de başına söyledikleri geldi.
 
ÖNCE BİLİNÇALTLARINA İŞLENİYOR, SONRA KULLANILIYORLAR
 
İnsanlar Gezi olaylarında bunu çok net gördü. Tepki veriyorsunuz ama o sizin verdiğiniz tepki, size önceden hazırlanarak, propaganda yöntemiyle sizin bilincinize ve bilinçaltınıza işleniyor. Yani kullanılıyorsunuz.
 
Kimse yeşilin katledilmesini istemez. Kimse doğanın katledilmesini istemez. Ama bir ülke yeraltı kaynaklarını çıkarmak zorunda.
 
50 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜRÜ ÇIKARMAYALIM MI?
 
Trakya'da 50 milyar dolarlık kömür var. Ergene havzasında 50 milyar dolarlık kömür var. Ne yapalım? Bırakalım orada dursun mu? Türkiye madenlerini çıkarmazsa, altını, gümüşü, kömürü çıkarmazsa ne yapacak? Türkiye'nin yeraltı kaynakları bakir, daha dokunulmamış.
 
ALTINI ÇIKARMA, GÜMÜŞÜ ÇIKARMA! E NE YAPACAĞIZ?
 
Ama içeride öyle bir organizasyon yapılıyor ki. Ve baktığınız zaman bunun altından genelde iki Avrupa ülkesi çıkıyor. Ve bu organizasyonun sonucunda olaylar patlak veriyor, insanlar sokaklara dökülüyor. Neye alet olduklarını da bilmiyorlar. Ama bunun sonucunda Türkiye kömürü çıkaramıyor, altını çıkaramıyor, gümüşü çıkaramıyor. E ne yapacağız?
 
STAR VE SABAH'IN HABERİNE DİKKAT!
 
Bakın Star ve Sabah gazetelerinde çıkan haber. "Artvin'deki kirli oyun" diye yapılmış. Çok ciddi analizler var. Artvin'de bu oyun neden oynanıyor? Bu eylemler nasıl örgütleniyor? Son cümlelerde aslında çok ilginç detaylar var.
 
Diyor ki bakın:
 
"Necip Hablemitoğlu'nun araştırması, Bergama'da altın çıkarılmasına karşı olan STK'ların arkasında bir ülkenin gizli servisiyle bağlantılı olan bazı vakıfların olduğunu ortaya çıkarmıştı. Hablemitoğlu "bu açıklamaları yaptığım için beni öldürecekler" dedikten kısa bir süre sonra da öldürülmüştü.
 
Aynı şekilde Bergama'daki Kanadalı firmanın altın çıkarmasına karşı çıkan Bergamalı köylülerin sembolü olan 'Hopdediks' lakaplı Bayram Kuzu da yıllar sonra olayın iç yüzünü öğrenmiş ve çocuklarına anlatarak, Bergama'da altın çıkarılmasına karşı eylemlerden uzak durmalarını vasiyet etmişti. "
 
"Bugün aynı oyun Artvin'de oynanıyor" diyor ve Hablemitoğlu'nun Artvin'le ilgili yazdıklarına çok dikkatli bakılması gerektiğini söylüyor Star ve Sabah gazetelerinin haberi.
 
İNGİLİZLERİN HİNDİSTAN'I YÖNETMEK İÇİN BULDUĞU YÖNTEM
 
Bakın, İngilizler Hindistan'ı ele geçirdikleri zaman diyorlar ki "biz bu Hindistan'ı yönetemeyiz. Buradan 5 bin çocuğu toplayalım, en iyilerini toplayalım, İngiltere'ye götürelim, üniversitelerde okutalım, sonra onları geri getirelim, sonra ortaya ne İngiliz, ne Hintli olan bir sınıf çıkaralım. Ve biz Hindistan'ı bu devşirdiğimiz sınıfla yönetelim..."
 
Gerçekten de dediklerini yapıyorlar. 5 bin en iyi Hintli genci seçip İngiltere'ye götürüyorlar, onları okutup geri getirip Hindistan'da "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" zihin koduna sahip olmuş olarak Hindistan'ı istedikleri gibi yönetmeye başlıyorlar.
 
OSMANLI ÖRNEĞİ
 
Fransız Maliye Bakanlığı Müsteşarı'nın Osmanlı borçlanırken söylediği cümleler var. Yazdığı kitaba düştüğü çok net ifadeler var. Diyor ki "evet bu borçları Osmanlı'ya veriyoruz ama bunları geri tahsil etme zamanı geldiğinde, yani yaklaşık 100 sene sonra, 1900'lerin başında, bu topraklarda kurulacak yeni bir devletten bunları tahsil etme zamanı geldiğinde, bu borçları geri alabilmek için bizim çıkarlarımızı koruyacak bir nesil yetiştirmemiz lazım" diyor.
 
Ve gerçekten de Fransız Maliye Bakanlığı Müsteşarı'nın dediği şey malesef hayata geçiyor. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında buna engel oluyorlar ama 10'uncu yıldan sonra bunu yapıyorlar.
 
Bu ülkede Fransızlar ayrı okullar kuruyor, İngilizler, Amerikalılar, Almanlar ayrı ayrı okullar kuruyorlar. Ve o okullar bu ülkenin en iyi okulları olarak zihin kodlarımıza yerleştiriliyor.
 
Ben de o okullardan birine gittim. Açık seçik konuşalım. Fransızca eğitim yapılan bir okula gittim ben de.  Okulun milli tarafı o kadar ağır basıyordu ki, orada Fransızlar istedikleri gibi hareket edemiyorlardı. Çünkü okulun belli bir geleneği vardı. Saray'dan gelen, 500 yıllık bir okul. Ama baktığınız zaman geleneğin ağır basmadığı okullarda yabancı personel istediği gibi çocuklara ulaşabiliyor.
 
EN İYİ ÇOCUKLARINIZI BİR FRANSIZ MÜDÜRE TESLİM EDEMEZSİNİZ
 
Şöyle bir ülke olmaz. Sınava giriyorsunuz. Benim zamanımda 500 bin çocuk sınava girdi. İlk 500'e girdik, nereye verdiler bizi? Fransız okuluna. İngiliz okuluna. İtalyan, Alman okullarına veriyorlar. Neymiş bunun adı,  kolejmiş. Böyle bir sistem olmaz. Ülkenin en iyi çocuklarını seçip de götürüp Fransız müdüre teslim edemezsin. Götürüp Alman müdüre teslim edemezsin.
 
Bir ülkenin zihin kodları eğitim sisteminden geçer. Ülkenin kendine özgün bir okulu olması lazım. En iyi çocuklar götürülüp de yabancıların eline teslim edilemez.
 
Sayın Cumhurbaşkanı başbakanlığından beri söylüyor. 4+4+4 işte bu açıdan çok önemli. Çünkü bu coğrafyayı ele geçirenler, kendilerini garanti edecek nesilleri yetiştirmek istiyor. Adam kendi menfaatini korumaya çalışıyor.
 
BİLİNÇLİ OLUNMASI GEREKİYOR
 
Çocuğunuzu böyle bir okulda okutabilirsiniz. Ama bilinçli olacaksınız. Bakın bunları söylediğim için kimse kızmasın. Ben hiçbir okulu yermek veya övmek için söylemiyorum. Bilinçli olacaksınız. Çocuğu sürekli takip edeceksiniz.
 
Bir örnek vereyim. Benim kimya öğretmenim mösyö X . Fransız ordusuna alınmış. Türkiye'ye, kimya öğretmeni olduğu için askerlik görevini yapmak üzere bizim okula öğretmen olarak gönderilmiş. Bunun gibi yüzlerce öğretmen vardı.
 
Bu kişi, bu mösyö, Türkiye'de gelip doğrudan çocukla yüz yüze. Kim olduğunu bilmiyorsunuz, pedagojik eğitimi hakkında bilginiz yok, nasıl yetiştirildiği hakkında bilginiz yok, nasıl bir hayat tarzı var, o konuda bir bilginiz yok. Ama 11 yaşındaki çocuğunuz bu kişiyle sizden daha fazla vakit geçiriyor. Olmaz bu. Bu insanlar çok iyi insanlar olabilir. Ama bu olmaz. Bir ülkenin en en önemli kaynağı çocuklarıdır, gençliğidir. Olmaz!
 
Okullar çok iyi olabilir, eğitimi çok iyi olabilir, yabancı dil öğretiyor olabilir... Bu zihin kodlarıyla olmaz!
 
7 YAŞINDA ALMIŞ ADAM SENİ! 35 YAŞINDA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEZSİN!
 
Şu da çok önemli. İlla yabancı dil öğrenmek için kimyayı, fiziği, matematiği de yabancı dilde okumak gerekmiyor. O zaman onları da öğrenemiyorsun. Kendi dilinde okumadığın bir matematiği çok fazla öğrenemiyorsun. Dürüstçe konuşalım bunları.
 
Türkçe düşünemez hale geliyorsun. Türkçe düşünemediğin anda, 30 yaşına gelip de bir yerin genel müdürü, genel müdür yardımcısı olduğunda, televizyona çıktığın anda şunu söylüyorsun: Türkiye için iki referans vardır. Bir tanesi IMF anlaşması, bir tanesi de Avrupa Birliği kriterleridir.
 
7 yaşında almış adam seni, 35 yaşında başka bir şey düşünemezsin.
 
Bu coğrafyanın kendi karakteri olduğunu, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini, durduğunu, binlerce yıl bu coğrafyanın bütün dünyaya hükmettiğini, buranın Osmanlı İmparatorluğu olduğunu, buranın Selçuklu İmparatorluğu olduğunu, buranın Roma İmparatorluğu olduğunu idrak edemezsin. Ancak dersin ki, "Türkiye'nin var olması için iki tane şart gerekiyor." Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iki referansla tanımlıyor. Bir IMF çıpasıyla tanımlıyor, bir Avrupa Birliği çıpasıyla tanımlıyor. 2001 krizinden örnek veriyorum. 

...
 

İçimizdeki işgalciler: Devşirmeler

Türkiye’de yabancıların faaliyetleri konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Necmettin Tozlu, vahim tabloyu Star’a anlattı: Batı, zihniyetini küçülttüğü devşirmelerle bizi içeriden vuruyor.

 

Türkiye’de yabancı ülkelerle bağlantılı eğitim kurumları ve kişilerin ülke aleyhine faaliyetlerine dikkat çeken Prof. Dr. Necmettin Tozlu, “Yabancı okullar ile sözde sivil toplum örgütü veya çevreci dernek ve vakıflar, zihniyetlerini küçülttükleri aydın, gazeteci, bürokrat ve siyasetçilerle Türkiye’nin Batı’ya bağımlı kalmasını istiyor” dedi.

Türkiye’deki yabancı eğitim kurumları ve faaliyetleri konusunda uzman olan Bayburt Üniversitesi Rektör danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Türkiye’de yabancı devletlerin bazen okullar, bazen diplomatlar aracılığıyla dinden siyasete ve ekonomiye kadar sayısız alanda misyonerlik faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Prof. Tozlu, Türkiye’de ‘Devşirilmiş kuşaklar’ yetiştirilmeye çalışıldığına işte böyle dikkat çekti:

SİZ ARTIK O’SUNUZ

“Eğitim kurumlarındaki yabancı ülke misyonerleri, zamanın şartlarına göre strateji değiştirip faaliyetlerini sürdürürler. Evvela bir zihniyet dönüşümü sağlıyor. Zihniniz dönüştüğünde zaten siz o’sunuz demektir. İslami ahlakla yetişmiş bir adamı Hıristiyan yapamazlar.

GAZETECİ, ÇEVRECİ...

Ama öyle şartlar hazırlanır ki sizde bir zihniyet değişimi olur. Bu gelişmemiş ülkelerde çok daha kolay oluyor. Ama belli bir temeli olan ülkelerde işte bu eğitim süreci devreye giriyor. Batılı ülkelerin misyonerleri sadece Hıristiyanlık için faaliyet göstermiyor. Bazen bir öğretmen, bazen bir doktor, bazen de diplomat kılığındalar. Bazen sanatçı, bazen çevreci, bazen sivil toplum örgütü, bazen akademisyen, bazen dernek, bazen vakıf, bazen aydın görünümündeler. Eğitim ve finans alanında, arkalarında çok ciddi destek olmasa başarılı olamazlar. Sıkıştıkları noktada yabancı ülkeler direkt devreye girerek siyaseten ya da diplomasi ile önlerini açıyor.”

Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar

Prof. Tozlu, “Neden bizi devşiriyorlar?” sorusunun cevabını ise şöyle veriyor: “Çünkü Türkiye, Ortadoğu ve İslam dünyasında potansiyeli olan dünyadaki tek ülke. Çin’in, ABD’nin gücü var ama bölgede böyle bir potansiyeli yok. O yüzden Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar. Her zaman onlara muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. Şu anda tüm Batı aleminin amacı bu. Zihniyetimizin küçültülmesi, toprağımızın küçültülmesinden daha feci. Önce zihnen bağımsız olmamız lazım. Onların okulları kadar güçlü okullarımızın, onlardan daha güçlü dernek ve vakıflarımız olması lazım. Aydınımızın, gazetecimizin, profesörlerimizin, yöneticimizin bir derdi, ideali olacak. Milli ve güçlü ülke derdi olmalı. Dil, vatan, din derdi olmalı. Devşirilmiş zihniyetlerin kurtarılması lazım.”

Tarihten acı itiraf örnekleri

Yabancı uyruklu okullardan devlet yöneticilerinin çıkmasının çok acıklı bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Necmettin Tozlu sözlerini şöyle tamamladı: “Tarihe bir bakın. Robert Kolej yöneticilerinin kendi hatıratlarında itiraflar var. Osmanlı’dan Bulgaristan’ı ve Ermenistan’ı çıkarıp devlet yapan Robert Kolej’dir. Bugün de Türkiye’nin dil birliğinin yıpratılması, küçültülmesinde bu azınlık okul ve kurumlarının çok büyük etkisi var. Türkiye Batılıların değimiyle ‘take-off’ (Uçuşa hazır) konumunda bir uçak gibi ama başını kaldırarak kalkınması ve bölgeye liderlik etmesini istemiyorlar. Bu yabancı okul ve vakıflarla zihnen devşirilmiş kişilerle bizi engellemeye çalışıyorlar.”

Aydınlara bakın!

Günümüz aydınlarının durumuna dikkat çeken Prof. Tozlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üzerimizden envai çeşit devşirme kullanıyor. İçimizde sözde bir aydın grup oluşturuyorlar. Okullarda misyonerlik çalışması yapıyorlar. Dernek ve vakıflar üzerinden kendi ülkelerine davet ettikleri STK temsilcilerine paye veriyorlar. Allah aşkına, aydınlarımızın düşüncelerine, sözlerine bir bakın. ‘Batı yapar, biz yapamayız’. Hep onların, Batılıların paralelinde gidiyorlar. Amaç Türkiye’nin güçlenmesini engellemek

Türkiye solarsa sulayın büyürse budayın

Dış politika yazarlarının duayenlerinden gazeteci Mustafa Necati Özfatura, Emperyalist güçlerin Türkiye’ye yönelik politikalarını, Türk ve İslam düşmanı İngiliz devlet adamı Churchill’in vasiyeti doğrultusunda belirlendiğini yazdı. Özfatura, Churchill’in “Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın” mesajı verdiği vasiyetini şöyle özetledi: “Türkiye Batı’nın emrinde ve hizmetinde olarak Batı’nın tayin ettiği gücü aşmamalı. Zayıflayınca desteklenmeli. Varsayalım gücü aşırı artarsa Orta Doğu’da, Balkanlar’da ve de Kafkasya’da Osmanlının boşluğunu doldurmaya asla müsaade etmemelidir. Türkiye’nin aşırı güçlenmesini önlemek için her çareye başvurulmalıdır. Bu işte Batı sahnede yer almamalıdır. Milli ve manevi değerlerden koparılarak Batı kültür potasında eriyen aydınlar, etnik ve mezhep kışkırtmaları, ideolojik ve iktidar kavgaları ile aşırı güç çökertilmelidir.”Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret1284827
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS