HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

İNGİLİZCE DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

       

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DAİR ESASLAR

 

GÜZEL SANATLAR  (FINE  ARTS)

ETKİNLİK ALANLARI

 

 

a)Fonetik Sanatlar (İşitsel Sanatlar-Hearing Arts) 

1-Edebiyat  2-Müzik 

b)Plastik Sanatlar (Görsel Sanatlar-Visual Arts)     

1-Heykel  2-Mimari  3-Resim 

c)Dramatik Sanatlar (Ritmik Sanatlar-Performing Arts)

1-Tiyatro  2-Opera  3-Bale  4-Drama  5-Sinema 

  

Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeninin bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.(MEB, Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar, Genelge: 2006/97 )

Edebiyatın temel göstergesi dildir; dilin temel göstergesi sestir. Yani Edebiyatın temel malzemesi dildir. Bu nedenle tüm dil öğretmenlerimiz (İngilizce, Fransızca...) fonetik sanatlar- edebiyat alanı ile ilgili ders dışı etkinli yaparken alanın öğretmenleri sayılırlar. Ama ülkemizde bu konuda bir ikilem vardır.Kimi okullarımız dil öğretmenlerini alanın öğretmenleri sayıyor ama kimi okullarımız dil öğretmenlerini fonetik sanatların yan alanı olarak bile görmüyor. Daha öncede bahsettiğim gibi  yapılan bir işin altyapısında sorun varsa bu herşeyi etkiler. Burada gerçekten bir uçurum vardır.Hem bir dilin özü sestir diyeceğiz hem de dil öğretmenleri fonetik sanatlarla ilgili ders dışı egzersiz yapamayacak!!! Mutlaka yapılan çalışmalar bilimsel temellere göre yapılmalıdır. Bir şey ya vardır ya da yoktur.Yabancı dil öğretiminde yapılan temel yanlışlık dilin her alanını etkiliyor. (Öğretmenlerimiz ses bilinci konusunda mutlaka hizmetiçi eğitimlere alınmalıdır ve öğrencilerimize ses bilincini sistematik bir şekilde vermeliyiz.)

Fonetik sanatlar- Edebiyat alanında dil öğretmenlerine  etkinlik yapmasına izin vermeyenler= dilin özünün ses olduğunun farkında olmayanlardır. Edebiyat bir dil sanatıdır. Tüm dil öğretmelerini doğrudan ilgilendirir.  Maalesef Öğretmenler de çoğu zaman bunun farkında değil.

Hem dilin hem de müziğin özü sestir. Onun içindir ki her ikisi de  fonetik sanatlar grubuna girer.

Edebiyat  sadece  Türk dili edebiyatı öğretmenlerini ilgilendirmez.  Edebiyat evrenseldir.Alanı dil olan tüm öğretmenleri  ilgilendirir. Dilin özü sestir. Eğer dil öğretmeni bir dilin seslerine hakim değilse veya ses olaylarının hiçbirini  bilmiyorsa nasıl dil öğretmeni olabiliyor!!! Burada da ciddi sorunlara yol açacak bir ikilem vardır. Dilde yapılan herşey ‘ses’ ile doğrudan ilişkilidir.

Ders dışı eğitim çalışmalarına dair esaslar hakkında yapılan yorumların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.Bu bağlam da ülke genelinde birliğin sağlanması ve öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli açıklamanın ülkemizdeki tüm okullara yapılması bir elzemdir.

Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır: Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.

                                                        

EDEBİYAT TÜRLERİ

Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve tesirli biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir.

Edebiyat türleri ikiye ayrılır. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım (şiir) belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise [edebiyat]ın şiir dışındaki tüm biçimlerini. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

NESİR TÜRLERİ (DüzYazı)  

1- Masal     

2- Anı                    

3- Öykü      

4- Günlük             

5- Roman   

6- Biyografi        

7- Makale   

8- Otobiyografi   

9- Fıkra       

10- Mektup            

11- Deneme  

12- Gezi Yazısı      

13- Röportaj 

14- Mizah

  NAZIM TÜRLERİ (Şiir)

1-Didaktik şiir

2-Satirik

3-Dramatik

4-Lirik şiir

5-Epik şiir

6-Pastoral

Türkiyede yabancı dil öğretmenleri, ders dışı eğitim çalışmalarını yok denecek kadar az yapıyorlar. Çünkü yabancı dil eğitimi  ses odaklı yapılmıyor. Fonetik sanatlar ile ilgili çalışmalar dile bağlıdır, yani sese.

Not: Bir dilin genel ses sistemini, yabancı dil öğretmenleri özel alan bilgisi olarak bilmek zorundadır. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret1289475
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS