HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

TÜRKİYE TÜRKÇESİ

 

 

TURKISH CONSONANT PHONEMES

 

Çift dudak       

 

/p/

/b/

/m/

/w/

 

 

Alt dudak

/ diş

/f/

/v/

 

 

 

 

Dil ucu

/ diş

/θ/

/ð/

 

 

 

 

Dil ucu

/ diş eti

/d/

/t/

/n/

ince     /l/

kalın  /l/

/r/

Dil önü

/ diş eti

/s/

/z/

 

 

 

 

Dil önü

/ diş eti ardı

/ç/

/c/

/ş/

/j/

 

 

Dil ortası

/ ön damak

/k/

(i,e,ü,ö,â)

/g/

(i,e,ü,ö,â)

/y/

 

 

 

Dil ortası

/ orta damak

/k/        

(ı)

/g/     

(ı)

 

 

 

 

Dil arkası

/ art damak

/k/          (u,o,a)

 /g/      (u,o,a)

/ŋ/

 

 

 

Gırtlak

 

/h/

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKIŞ BİÇİMİNE GÖRE TÜRKÇENİN ÜNSÜZLERİ

Patlamalı (sürekli olmayan), tonlu (ötümlü)

b, d, c, g

Patlamalı (sürekli olmayan), tonsuz (ötümsüz)

p, t, ç, k

Sızıcı (sürtünmeli), tonlu (titreşimli)

v, z, j

Sızıcı (sürtünmeli), tonsuz (titreşimsiz )

f, s, ş, h

Akıcı (sürtünmesiz), burun (geniz)

m, n

Akıcı (sürtünmesiz), titrek (çarpmalı)

r

Akıcı (sürtünmesiz), yarı ünlü

w, y

Akıcı (sürtünmesiz), yan ünsüz

ince l, kalın l

 

                                                      TURKISH VOWEL SYSTEM

 

 

SHORT VOWELS

 

/ɑ/

/e/

/ɛ/

/ı/

/i/

/o/

/ö/

/u/

/ü/

/â/

/ô/

/û/

 

 

LONG VOWELS

 

/ɑː/

/eː/

/ıː/

/iː/

/oː/

/öː/

/uː/

/üː/

/âː/

 

 

‘Ğ’ MAKES ALL THE VOWELS LONG

 

iğ = /iː/

eğ = /eː/

üğ = /üː/

öğ = /öː/

ığ = /ıː/

ağ = /ɑː/

uğ = /uː/

oğ = /oː/

 

 

 

 

TONGUE POSITION

 

FRONT

/e/ /ɛ/ /eː/ /i/ /iː/ /ö/ /öː/ /ü/ /üː/ /â/ /âː/

CENTRAL

/ı/ /ıː/

BACK

/ɑ/ /ɑː/ /o/ /oː/ /u/ /uː/ /ô/ /û/

 

 

LIPS POSITION

 

UNROUNDED

/ɑ/ /ɑː/ /e/ /ɛ/ /eː/ /ı/ /ıː/ /i/ /iː/ /âː/ /â/

ROUNDED

/o/ /oː/ /ö/ /öː/ /u/ /uː/ /ü/ /üː/ /ô/ /û/

     

 

JAW POSITION

 

NARROW (CLOSE)

/i/ /iː/ /u/ /uː/ /ü/ /üː/ /û/

HALF-CLOSE

/e/ /ı/ /ıː/

HALF-OPEN

/ɛ/ /eː/ /o/ /oː/ /ö/ /öː/ /ô/

WIDE (OPEN)

/ɑ/ /â/ /ɑː/ /âː/

  

 

 

 

 

 

BORROWED VOWELS /â, î, û, ô/

                                       

FRONT SHORT VOWEL    /â/

kâlp, dükkân, gâwur, Nigâr, Lâpseki, mekân, tezgâh, kâğıt, selâm, silâh, lâf...

FRONT LONG VOWEL    /âː/

ilâːve, lâːzım, kâːbus, lâːyık, lâːnet, Hakkâːri, kâːtip, hikâːye, ifâːde, lâːkin, lâːle...

BACK-FRONT VOWEL  /û/

halûk, mahlûk, lûtuf, sükût, mahkûm, üslûp...

BACK-FRONT VOWEL  /ô/

alkôl, rôl, gôl, hôl, sôl, lôdos, lôkum, lôkanta...

 

      

‘Ğ’ = /y/ with /i, e, ö, ü/

 

FRONT VOWELS

SPELLING /ğ/

PRONUNCIATION /y/

/i, e, ö, ü/

eğitim, değişim...

/eyitim, deyişim.../

 

 

VOWEL SOUNDS with /y/

 

ıy

/ıi/

iy

/iː/

uy

/ui/

üy

/üi/

ey

/ei/

ay

/ɑi/

oy

/oi/

öy

/öi/

   

 

VOWEL SOUNDS with /w/

 

ev   

/ew/

av    

/ɑw/

uv    /uw/

üv    /üw/

ov    /ow/

öv  

/öw/

 

 

NOTE:

THERE are 21 VOWEL SOUNDS in ISTANBUL TURKISH.

THERE are 29 CONSONANT SOUNDS in ISTANBUL TURKISH.

TURKISH SOUNDS are MORE THAN ENGLISH SOUNDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TURKISH BORROWED VOWELS /â, î, û, ô/ from ARABIC, PERSIAN, and FRENCH.

 

TONGUE POSITION

FRONT VOWELS

MID-VOWELS

BACK VOWELS

/i, e, ö, ü/

/ı/

/ɑ, o, u/

               

 

JAW POSITION

NARROW VOWELS

MID-VOWELS

WIDE VOWELS

/i, ı, ü, u/

/e, o, ö/

/ɑ/

 

 

 

 

 

 

SPELLING (YAZIM)

PRONUNCIATION (SÖYLEYİŞ)

-acak

-ıcɑk / -ucɑk

-ecek

-icek / -ücek


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret1275123
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS