HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

Dinleme ve Ses/let/im 'SCHWA 84% Sound'Syllable_STRESS ʃwɑ SEsi ə 50 000 SHW-A Sedat ERDOĞAN İngilizce Öğretmeni

 

-acaba                            /ˈɑcɑbɑ/

-acele                                      /ɑceˈle/

-açıkça                           /ɑˈçıkçɑ/

-açmak                           /ɑçˈmɑk/

-ağustos                        /ɑusˈtos/

-Akçaabat                       /ɑkˈçɑːbɑt/

-akraba                          /ɑkrɑˈbɑː/

-albay                                      /ɑlˈbɑi/

-alet                              /ɑːˈlet/

-Alevi                                      /ɑleˈviː/

-alfabe                           /ælfɑˈbe/

-almak                           /ɑlˈmɑk/

-Alman                           /ɑlˈmɑn/

-Amerika                        /ɑmeˈrikɑ/

-amir                                       /ɑːˈmir/

-anadil                           /ɑˈnɑdil/

-Anadolu                        /ɑnɑdoˈlu/

-anayasa                        /ɑˈnɑyɑsɑ/

-Ankara                          /ˈɑŋkɑrɑ/

-anket                            /ɑŋˈket/

-anlam                           /ɑnˈlɑm/

-anne                                      /ˈɑnne/

-anneanne                      /ɑˈnɑːnne/

-araba                            /ɑrɑˈbɑ/

-arkadaş                         /ɑrkɑˈdɑş/

-baba                                      /bɑˈba/

-babaanne                      /bɑˈbɑːnne/

-bağış                                     /bɑːş/

-bahane                          /bɑhɑːˈne/

-bakan                           /bɑˈkɑn/

-bavul                                     /bɑˈwul/

-bayağı                          /bɑˈyɑː/

-bayrak                          /bɑiˈrɑk/

-bazen                           /ˈbɑːzen/

-bekar                            /beˈkær/

-casus                            /cɑːˈsus/

-cemaat                          /ceˈmɑːt/

-cesaret                         /cesɑːˈret/

-cevapsız                       /cevɑpˈsız/

-ciddi                                      /cidˈdiː/

-cuma                                      /cuˈmɑ/

-çaba                                       /çɑˈbɑ/

-çağdaş                          /çɑːˈdɑş/

-çarşamba                      /çɑrşɑmˈbɑ/

-Çarşamba                      /çɑrˈşɑmbɑ/

-çeşme                           /çeşˈme/

-Çeşme                          /ˈçeşme/

-çiçekçi                          /çiçekˈçi/

-çoban                           /çoˈbɑn/

-dahi                              /dɑːˈhi/

-damat                           /dɑːˈmɑt/

-dava                                       /dɑːˈvɑ/

-davet                                     /dɑːˈvet/

-dede                                      /deˈde/

-değerli                          /deyerˈli/             

-değersiz                        /deyerˈsiz/           

-değinmek                      /deyinˈmek/

-değirmen                      /deyirˈmen/

-değişim                        /deyiˈşim/

-değişken                       /deyişˈken/

-denizcilik                      /denizciˈlik/

-dernek                          /derˈnek/

-dersane                         /dersɑːˈne/

-devlet                           /devˈlet/

-diğer                                      /ˈdiyer/

-dilbilimci                      /ˈdilbilimci/

-dilekçe                         /diˈlekçe/

-diploma                        /dipˈloma/

-Divriği                          /ˈdivriː/

-doğru                           /doːˈru/

-doktora                         /dokˈtora/

-dolayı                           /dolɑˈyı/

-dolu                                       /doˈlu/

-domates                        /doˈmɑtes/

-dostane                        /dostɑːˈne/

-dövüşmek                     /döwüşˈmek/

-drama                           /dırɑˈmɑ/

-durağan                        /duˈrɑːn/

-duymak                         /duiˈmɑk/

-duyuru                          /duyuˈru/

-düet                                       /ˈdüyet/

-düğün                           /ˈdüyün/

-dükkan                         /dükˈkæn/

-dünya                                     /dünˈyɑː/

-düzine                          /düziˈne/

-edebi                            /edeˈbi/

-edebiyat                        /edebiˈyɑt/

-efendim                        /eˈfendim/

-eğitim                           /eyiˈtim/

-eğitsel                          /eyitˈsel/

-ekmek                          /ekˈmek/

-eleştiri                          /eleştiˈri/

-emekli                          /emekˈli/

-evlat                                      /evˈlæt/

-evli                               /evˈli/

-fabrika                          /fɑbˈrikɑ/

-fare                              /fɑːˈre/

-feshetmek                     /ˈfesetmek/

-festival                         /festiˈvæl/

-fethetmek                     /ˈfeθetmek/

-Fethiye                         /ˈfeθiye/

-fiilen                                      /ˈfiːlen/

-futbolcu                        /futbolˈcu/

-galeri                            /gɑleˈri/

-galiba                           /ˈgɑːlibɑ/

-garanti                          /gɑrɑnˈti/

-garson                          /gɑrˈson/

-gazete                          /gɑsˈte/

-gazi                              /gɑːˈzi/

-Gaziantep                      /gɑːˈziɑntep/

-gece                                       /geˈce/

-general                         /geneˈræl/

-geniş                                     /geˈniş/

-giysi                                      /giːˈsi/

-Gölköy                          /ˈgölköi/

-göre                                       /göˈre/

-görev                            /göˈrev/

-görsel                           /görˈsel/

-görüş                            /göˈrüş/

-gramer                          /gırɑˈmer/

-gülmek                         /gülˈmek/

-Gümüşhane                             /güˈmüşɑːne/

-güney                           /güˈnei/

-güvence                        /güvenˈce/

-güverte                         /güˈverte/

-güya                                      /ˈgüːyɑ/

-güzellik                        /güzelˈlik/

-haberdar                       /hɑberˈdɑr/

-hadise                          /hɑːdiˈse/

-hafız                                      /hɑːˈfız/

-hafta                                      /hɑfˈtɑ/

-Hakkari                         /hɑkˈkæːri/

-halen                                     /ˈhɑːlen/

-halı                              /hɑˈlı/

-hamile                          /hɑːmiˈle/

-hangisi                         /ˈhɑŋgisi/

-hanım                           /hɑˈnım/

-hararet                          /hɑrɑːˈret/

-harbi                                      /hɑrˈbi/

-harekat                         /hɑreˈkæːt/

-hareket                         /hɑreˈket/

-harici                            /hɑːriˈci/

-hariç                                      /hɑːˈriç/

-harika                           /hɑːriˈkɑ/

-harikulade                     /ˈhɑrkulæːde/

-harita                           /hɑˈritɑ/

-hasılat                          /hɑːsɪˈlɑt/

-hasta                                     /hɑsˈtɑ/

-hastane                         /hɑstɑːˈne/

-hata                              /hɑˈtɑː/

-hatalı                            /hɑtɑːˈlı/

-hatıra                           /hɑːtıˈrɑ/

-hatun                            /hɑːˈtun/

-hava                                       /hɑˈvɑ/

-havale                           /hɑvɑːˈle/

-havayolu                       /hɑˈvɑyolu/

-hayal                                      /hɑˈyæl/

-hayal meyal                            /hɑˈyæl meyæl/

-hayalet                         /hɑyɑːˈlet/

-hayali                           /hɑyɑːˈli/

-hayhay                          /hɑiˈhɑi/

-hayır                                      /hɑˈyır/

-hayır                                      /ˈhɑyır/

-hazine                          /hɑziːˈne/

-haziran                         /hɑziːˈrɑn/

-hediye                          /hediˈye/

-hemen                          /ˈhemen/

-hezimet                        /heziːˈmet/

-hibe                              /hiːˈbe/

-hile                              /hiːˈle/

-hitabe                           /hitɑːˈbe/

-horoz                            /hoˈroz/

-hoşgörü                        /ˈhoşgörü/

-hukuken                       /huˈkuːken/

-hukuki                          /hukuːˈki/

-hurafe                           /hurɑːˈfe/

-husumet                       /husuːˈmet/

-hususi                          /husuːˈsi/

-hükümet                       /hüküˈmet/

-hünkar                          /hüŋˈkær/

-hürriyet                        /hürriˈyet/

-hüsran                          /hüsˈrɑn/

-ıhlamur                         /ıhlɑˈmur/

-ırkçı                                       /ırkˈçı/

-ıspanak                         /ıspɑˈnɑk/

-Isparta                          /ısˈpɑrtɑ/

-ızgara                           /ızˈgɑrɑ/

-ibaret                           /ibɑːˈret/

-icat                              /iːˈcɑt/

-icaz                              /iːˈcɑz/

-icazet                           /icɑːˈzet/

-icraat                            /icˈrɑːt/

-içeri                                       /içeˈri/

-içmimar                        /ˈiçmiːmɑr/

-idam                                      /iːˈdɑm/

-idare                                      /idɑːˈre/

-idareci                          /idɑːreˈci/

-idari                                       /idɑːˈri/

-ifa                                /iːˈfɑ/

-ifade                                      /ifɑːˈde/

-ihale                                      /ihɑːˈle/

-ihanet                           /ihɑːˈnet/

-ihlal                                       /ihˈlæl/

-ihmal                            /ihˈmæl/

-ihracat                          /ihrɑːˈcɑt/

-ihtimal                          /ihtiˈmæl/

-ikramiye                       /ikrɑːmiˈye/

-ilan                              /iːˈlæn/

-ilave                                      /ilæːˈve/

-ilçe                               /ilˈçe/

-ile                                /iˈle/

-ileride                           /ilerˈde/

-iletişim                        /iletiˈşim/

-ilham                            /ilˈhɑm/

-ima                               /iːˈmɑ/

-imalat                           /iːmɑːˈlæt/

-iman                                      /iːˈmɑn/

-İnebolu                         /iˈnebolu/

-İngiltere                        /ingilˈtere/

-inkılap                          /inkıˈlæp/

-insan                                     /inˈsɑn/

-insani                           /insɑːˈni/

-inşaat                           /inˈşɑːt/

-İpsala                           /ipˈsɑlɑ/

-iptal                                       /ipˈtæl/

-irade                                      /irɑːˈde/

-İsa                                /iːˈsɑ/

-isabet                           /isɑːˈbet/

-İslam                                     /isˈlæm/

-İstanbul                        /isˈtɑmbul/

-istikamet                      /istikɑːˈmet/

-istikbal                         /istikˈbæl/

-istiklal                          /istikˈlæl/

-istişare                         /istişɑːˈre/

-işaret                            /işɑːˈret/

-itaat                                       /iˈtɑːt/

-itibar                                     /iːtiˈbɑr/

-itibaren                         /iːtiˈbɑːren/

-itimat                           /iːtiˈmɑt/

-itiraf                                      /iːtiˈrɑf/

-itiraz                                      /iːtiˈrɑz/

-iyi                                /iː/

-izah                             /iːˈzɑ/

-jale                               /jɑːˈle/

-jübile                            /jübiˈle/

-jüri                               /ˈjüri/

-kabaca                          /kɑˈbɑcɑ/

-kabahat                        /kɑbɑˈhɑt/

-Kabe                                      /kæːˈbe/

-kabus                           /kæːˈbus/

-kafi                              /kæːˈfi/

-kafile                                     /kɑːfiˈle/

-kafiye                           /kɑːfiˈye/

-kağıt                                      /ˈkæːt/

-kahin                            /kæːˈhin/

-kahve                           /kɑhˈve/

-kamu                            /kɑˈmu/

-kanaat                          /kɑˈnɑːt/

-kanepe                          /kɑˈnepe/

-kanun                           /kɑːˈnun/

-kanunen                        /kɑːˈnuːnen/

-kanuni                          /kɑːnuːˈni/

-kapanık                        /kɑpɑˈnık/

-karaağaç                       /kɑˈrɑːç/

-karanlık                        /kɑrɑnˈnık/

-karlı                                       /kærˈlı/

-karne                            /ˈkɑrne/

-kartal                           /kɑrˈtɑl/

-Kartal                           /ˈkɑrtɑl/

-kasaba                          /kɑˈsɑbɑ/

-kase                                       /kæːˈse/

-Kastamonu                             /kɑsˈtɑmonu/

-kasten                          /ˈkɑsten/

-kasti                                      /kɑsˈtiː/

-kati                              /kɑˈtiː/

-katip                                      /kæːˈtip/

-katsayı                         /ˈkɑtsɑyı/

-kayağan                        /kɑˈyɑːn/

-kaymakam                     /kɑimɑˈkɑm/

-kazara                          /kɑzɑːˈrɑ/

-kehanet                        /kehɑːˈnet/

-kepaze                          /kepɑːˈze/

-kestane                         /kestɑːˈne/

-Keşan                           /ˈkeşɑn/

-keşke                           /ˈkeşke/

-keza                                       /ˈkezɑ/

-Kırklareli                      /kırkˈlɑreli/

-kısaca                           /kıˈsɑcɑ/

-kısmen                         /ˈkısmen/

-kıyı                              /kıˈyı/

-kızan                                     /kıˈzɑn/

-kibarca                         /kiˈbɑrcɑ/

-kilo                              /ˈkilo/

-kimyacı                         /kimyɑːˈcı/

-kinayeli                        /kinɑːyeˈli/

-kira                              /kiˈrɑː/

-kiracı                                     /kirɑːˈcı/

-klavye                           /kılævˈye/

-kolonya                        /koˈloŋyɑ/

-komedi                         /koˈmedi/

-komisyon                      /komisˈyon/

-komşu                          /komˈşu/

-konserve                       /konˈserve/

-kura                                       /kuˈrɑː/

-kurabiye                       /kurɑːbiˈye/

-Kuran                           /kuˈrɑn/

-kurbağa                        /kurˈbɑː/

-kurdele                         /kurˈdele/

-külah                            /küˈlæh/

-kültür                           /külˈtür/

-kütüphane                     /kütüpɑːˈne/

-lahana                          /læˈhɑnɑ/

-lahmacun                      /læhmɑːˈcun/

-lale                               /læːˈle/

-lamba                           /ˈlæmbɑ/

-lanet                                      /læːˈnet/

-lapa                              /læˈpɑ/

-lavabo                          /læˈvɑbo/

-lazım                                     /læːˈzım/

-lira                               /ˈlirɑ/

-lise                               /ˈlise/

-Lüleburgaz                             /lüˈleburgɑz/

-lütfen                           /ˈlütfen/

-maalesef                       /ˈmɑːlesef/

-maaş                                      /ˈmɑːş/

-Macaristan                    /mɑcɑrisˈtɑn/

-macera                          /mɑːceˈrɑ/

-macun                          /mɑːˈcun/

-maden                          /mɑːˈden/

-mağara                         /ˈmɑːrɑ/

-mağaza                         /ˈmɑːzɑ/

-mahalle                         /mɑhɑlˈle/

-mahpushane                  /mɑpusɑːˈne/

-makale                          /mɑkɑːˈle/

-makul                           /mɑːˈkul/

-maliye                          /mɑːliˈye/

-maliyet                         /mɑːliˈyet/

-Malkara                         /ˈmɑlkɑrɑ/

-malum                          /mɑːˈlum/

-malzeme                       /mælzeˈme/

-mama                           /mɑˈmɑ/

-mana                            /mɑˈnæː/

-mandıra                        /ˈmɑndırɑ/

-manevi                          /mɑːneˈviː/

-manzara                        /ˈmɑnzɑrɑ/

-marifet                         /mɑːriˈfet/

-marul                            /mɑˈrul/

-maruz                           /mɑːˈruz/

-masum                         /mɑːˈsum/

-masumiyet                    /mɑːsumiˈyet/

-maşallah                       /ˈmɑːşɑllɑh/

-matbaa                         /mɑtˈbɑː/

-matem                          /mɑːˈtem/

-mavi                                      /mɑːˈvi/

-mazeret                        /mɑːzeˈret/

-mazi                                      /mɑːˈzi/

-mecazi                          /mecɑːˈzi/

-mecburen                      /mecˈbuːren/

-mecburi                        /mecbuːˈri/

-meğer                           /ˈmeyer/

-mekan                          /meˈkæn/

-melike                          /meliːˈke/

-memur                          /meːˈmur/

-menfaat                        /menˈfɑːt/

-merasim                        /merɑːˈsim/

-merhaba                        /ˈmerhɑbɑ/

-merkezi                        /merkeˈziː/

-mersi                            /merˈsi/

-mesafe                          /mesɑːˈfe/

-mesela                          /ˈmeselæ/

-meşrubat                      /meşruːˈbɑt/

-metal                            /meˈtæl/

-metanetli                      /metɑːnetˈli/

-meyhane                       /meihɑːˈne/

-mezun                          /meːˈzun/

-mısra                            /mısˈrɑː/

-milat                                      /miːˈlæt/

-milli                                       /milˈliː/

-mimar                           /miːˈmɑr/

-minare                          /minɑːˈre/

-mineral                         /mineˈræl/

-minibüs                        /miˈnibüs/

-miras                            /miːˈrɑs/

-misafir                          /misɑːˈfir/

-misal                                     /miˈsæl/

-mola                                      /ˈmolɑ/

-moral                            /moˈræl/

-mucit                            /muːˈcit/

-muğlak                         /muːˈlæk/

-muhabir                        /muhɑːˈbir/

-Muratlı                          /muˈrɑtlı/

-Musa                                      /muːˈsɑ/

-musiki                          /muːsiˈki/

-mutabık                        /mutɑːˈbık/

-mutemet                       /muːteˈmet/

-muzip                           /muːˈzip/

-mübalağa                      /mübɑːˈlæ/

-mübarek                       /mübɑːˈrek/

-mübaşir                        /mübɑːˈşir/

-mülakat                        /mülæːˈkɑt/

-münasip                        /münɑːˈsip/

-münazara                      /münɑːzɑˈrɑ/

-müsaade                       /müsɑːˈde/

-müsabaka                     /müsɑːbɑˈkɑ/

-mütevazı                       /mütevɑːˈzı/

-müzakere                      /müzɑːkeˈre/

-müze                            /ˈmüze/

-naaş                                       /nɑːş/

-naçizane                       /nɑːçizɑːˈne/

-nadir                                      /nɑːˈdir/

-nadiren                         /ˈnɑːdiren/

-nafile                            /nɑːfiˈle/

-nahoş                           /nɑːˈhoş/

-namus                          /nɑːˈmus/

-nane                                      /nɑːˈne/

-narin                                      /nɑːˈrin/

-nasıl                                      /ˈnɑsıl/

-nasip                                     /nɑˈsip/

-nazik                                     /nɑːˈzik/

-neden                           /neˈden/

-nerede                          /ˈnerde/

-netice                           /netiːˈce/

-nezaket                         /nezɑːˈket/

-nihayet                         /nihɑːˈyet/

-nimet                            /niːˈmet/

-nine                              /niˈne/

-nitekim                         /ˈnitekim/

-normal                          /norˈmæl/

-numara                         /nuˈmɑrɑ/

-numune                        /numuːˈne/

-olağan                          /oˈlɑːn/

-orada                            /ˈordɑ/

-Orhaneli                        /orˈhaneli/

-öğün                                      /ˈöyün/

-öğüt                                       /ˈöyüt/

-örneğin                         /ˈörneyin/

-padişah                         /pɑːdiˈşɑh/

-pahalı                           /pɑhɑˈlɪ/

-Palu                              /ˈpɑlu/

-papağan                        /pɑˈpɑːn/

-partner                         /pɑrtˈner/

-pastane                         /pɑstɑːˈne/

-pazar                            /pɑˈzɑr/

-pazartesi                       /pɑˈzɑrtesi/

-pekiyi                           /ˈpekiː/

-perişan                         /periːˈşɑn/

-perşembe                      /perşemˈbe/

-Perşembe                      /perˈşembe/

-pervane                         /pervɑːˈne/

-peşinat                         /peşiːˈnɑt/

-piyade                          /piyɑːˈde/

-posta                            /ˈpostɑ/

-postane                        /postɑːˈne/

-randevu                        /rɑndeˈwu/

-razı                              /rɑːˈzı/

-rekabet                         /rekɑːˈbet/

-rekat                                      /reˈkæt/

-resen                            /ˈreːsen/

-resmi                            /resˈmiː/

-reva                              /reˈvɑː/

-rezalet                          /rezɑːˈlet/

-rica                              /riˈcɑː/

-rivayet                          /rivɑːˈyet/

-rutubet                         /rutuːˈbet/

-rüya                              /rüˈyɑː/

-saadet                          /sɑːˈdet/

-saat                              /sɑːt/

-saba                                       /sɑˈbɑː/

-sabit                                      /sɑːˈbit/

-sade                                       /sɑːˈde/

-sadece                          /ˈsɑːdece/

-sadık                                     /sɑːˈdık/

-saha                                       /sɑːˈhɑ/

-sahi                              /sɑːˈhi/

-sahil                                      /sɑːˈhil/

-saksağan                      /sɑkˈsɑːn/

-salep                                      /sɑːˈlep/

-samimi                         /sɑmiːˈmi/

-sanayi                           /sɑnɑːˈyi/

-saniye                           /sɑːniˈye/

-saraçhane                     /sɑrɑçɑːˈne/

-savunmak                     /sɑwunˈmɑk/

-secde                            /sejˈde/

-seda                                       /seˈdɑː/

-sefa                              /seˈfɑː/

-sefalet                          /sefɑːˈlet/

-seferi                            /sefeˈriː/

-sehpa                           /sehˈpɑ/

-semaver                        /semɑːˈver/

-seri                              /seˈriː/

-sesbilim                        /ˈsesbilim/

-sevda                            /sevˈdɑː/

-seyahat                         /seyɑˈhɑt/

-sığır                                       /sɪːr/

-Siirt                              /siːrt/

-siyahi                           /siyɑːˈhi/

-siyaset                          /siyɑːˈset/

-soğumak                       /soːˈmɑk/

-soğutmak                      /sowutˈmɑk/

-suni                              /suˈniː/

-sülale                           /sülæːˈle/

-sürahi                           /sürɑːˈhi/

-şaban                           /şɑːˈbɑn/

-şahane                          /şɑːhɑːˈne/

-şahit                                      /şɑːˈhit/

-şayet                                      /şɑːˈyet/

-şeftali                           /şeftɑːˈli/

-şehzade                        /şehzɑːˈde/

-şelale                           /şelæːˈle/

-şevval                           /şevˈvæl/

-şifa                              /şiˈfɑː/

-Şii                                /şiː/

-şiir                               /şiːr/

-şimdi                            /ˈşindi/

-şimdiden                       /ˈşimden/

-Şişhane                         /şişɑːˈne/

-şive                              /şiːˈve/

-şube                                      /şuːˈbe/

-şule                              /şuːˈle/

-şura                              /şuːˈrɑː/

-şuur                                       /şuːr/

-taahhüt                         /tɑːˈhüt/

-taahhütlü                      /tɑːhütˈlü/

-taarruz                          /tɑːrˈruz/

-taassup                         /tɑːsˈsup/

-tabela                           /tɑbeˈlæ/

-tabii                                       /tɑˈbiː/

-tabir                                      /tɑːˈbir/

-tadilat                          /tɑːdiˈlæt/

-tahin                                      /tɑːˈhin/

-tahliye                          /tɑhliˈye/

-tahribat                        /tɑhriːˈbɑt/

-takibat                          /tɑːkiːˈbɑt/

-takip                                      /tɑːˈkip/

-talihli                           /tɑːlihˈli/

-talimat                          /tɑːliˈmɑt/

-talip                                       /tɑːˈlip/

-tamamen                       /tɑˈmɑːmen/

-tamir                                      /tɑːˈmir/

-tamirci                          /tɑːmirˈci/

-tane                              /tɑːˈne/

-Tanzimat                       /tɑnziːˈmɑt/

-tarif                              /tɑːˈrif/

-tarih                                      /tɑːˈrih/

-tarihi                                     /tɑːriˈhiː/

-tasavvuf                        /tɑsɑvˈwuf/

-tasavvur                        /tɑsɑvˈwur/

-taviz                                      /tɑːˈviz/

-tavla                                      /ˈtɑvlɑ/

-tavuk                            /tɑˈwuk/

-taze                              /tɑːˈze/

-taziye                           /tɑːziˈye/

-tebligat                         /tebliːˈgɑt/

-tebliğ                           /tebˈliː/

-tecil                                       /teːˈcil/

-teessüf                         /teːsˈsüf/

-teğet                                      /ˈteyet/

-tehir                                      /teːˈhir/

-tekamül                        /tekæːˈmül/

-Tekirdağ                       /teˈkirdɑː/

-telaffuz                         /telæfˈfuz/

-telafi                                      /telæːˈfi/

-telaş                                      /teˈlæş/

-telif                              /teːˈlif/

-temayül                        /temɑːˈyül/

-temenni                        /temenˈniː/

-tenha                            /tenˈhɑː/

-teravi                            /terɑːˈvi/

-terazi                            /terɑːˈzi/

-terfi                              /terˈfiː/

-tersane                         /tersɑːˈne/

-tesadüf                         /tesɑːˈdüf/

-tesadüfen                      /teˈsɑːdüfen/

-teselli                           /teselˈliː/

-tesis                                      /teːˈsis/

-tesisat                          /teːsiːˈsɑt/

-teşkilat                         /teşkiːˈlæt/

-tevazu                          /tevɑːˈzu/

-teyit                                       /teːˈyit/

-tezahürat                      /tezɑːhüˈrɑt/

-tezgah                          /tezˈgæh/

-tıbbi                                      /tıbˈbiː/

-ticaret                          /ticɑːˈret/

-ticari                                      /ticɑːˈri/

-tiryaki                          /tiryɑːˈki/

-tişört                                     /ˈtiːşört/

-tiyatro                          /tiˈyɑtro/

-tokat                                      /toˈkɑt/

-Tokat                            /ˈtokɑt/

-tonbalığı                       /ˈtonbɑlıː/

-tosbağa                        /tosˈbɑː/

-tövbe                            /töwˈbe/

-tufan                                      /tuːˈfɑn/

-tuzsuz                          /tusˈsuz/

-Türkçe                          /ˈtürkçe/

-Türkiye                         /ˈtürkiye/

-ucube                           /ucuːˈbe/

-uğur                                       /uːr/

-ukala                                     /ukɑˈlæː/

-ulema                           /uleˈmɑː/

-ücra                              /ücˈrɑː/

-üstgeçit                        /ˈüsgeçit/

-vaat                              /vɑːt/

-vaaz                                       /vɑːz/

-vade                                       /vɑːˈde/

-vahiy                                      /vɑˈhiː/

-vakıf                                      /vɑːˈkıf/

-vali                               /vɑːˈli/

-valide                           /vɑːliˈde/

-vallahi                          /ˈvɑllɑːhi/

-varis                                      /vɑːˈris/

-vasıta                           /vɑːsıˈtɑ/

-vatani                           /vɑtɑˈniː/

-vazife                           /vɑziːˈfe/

-veba                                       /veˈbɑː/

-vebal                                      /veˈbæl/

-vecize                           /veciːˈze/

-veda                                       /veˈdɑː/

-vefa                              /veˈfɑː/

-vekalet                         /vekæːˈlet/

-velayet                          /velæːˈyet/

-velev                                      /veˈlev/

-veli                               /veˈliː/

-veraset                         /verɑːˈset/

-vesaire                          /veˈsɑire/

-vesayet                         /vesɑːˈyet/

-vesika                           /vesiːˈkɑ/

-vesile                           /vesiːˈle/

-veya                                       /veˈyɑː/

-vicdanen                       /vicˈdɑːnen/

-vilayet                          /vilæːˈyet/

-volkan                          /wolˈkɑn/

-votka                            /ˈwotkɑ/

-vurgu                            /wurˈgu/

-vurmak                         /wurˈmɑk/

-vücut                            /wüˈcut/

-ya da                                      /ˈyɑ dɑ/

-yabani                          /yɑbɑːˈni/

-yağış                                      /yɑːş/

-yahu                                      /ˈyɑːhu/

-yahut                            /ˈyɑːhut/

-yani                              /ˈyɑːni/

-yapağı                          /yɑˈpɑː/

-yar                               /yɑːr/

-yaren                            /yɑːˈren/

-yasin                                      /yɑːˈsin/

-yatağan                         /yɑˈtɑːn/

-yatakhane                     /yɑtɑkɑːˈne/

-yaver                                      /yɑːˈver/

-yavuz                            /yɑˈwuz/

-yegane                          /ˈyegæːne/

-yeğen                           /yeːn/

-yekta                                     /yekˈtɑː/

-yelpaze                         /yelpɑːˈze/

-yeniden                         /ˈyeniden/

-yığın                                      /yıːn/

-yığınak                         /yıːˈnɑk/

-yiğit                                       /yiːt/

-yoğun                           /yoːn/

-yoğurt                          /yoːrt/

-yukarıda                       /yukɑrˈdɑ/

-zaaf                              /zɑːf/

-zabıta                           /zɑːbıˈtɑ/

-zalim                                     /zɑːˈlim/

-zarafet                          /zɑrɑːˈfet/

-zaruri                           /zɑruːˈri/

-zat                               /zɑːt/

-zaten                            /zɑːˈten/

-zati                              /zɑːˈtiː/

-zeka                                       /zeˈkæː/

-zekat                                     /zeˈkæt/

-zeki                              /zeˈkiː/

-zenci                                      /zenˈciː/

-zerdali                          /zerdɑːˈli/

-zifiri                                      /zifiːˈri/

-zihni                                      /zihˈniː/

-zina                              /ziˈnɑː/

-zira                              /ziːˈrɑː/

-ziya                              /ziˈyɑː/

-ziyade                           /ziyɑːˈde/

-ziyafet                          /ziyɑːˈfet/

-ziyaret                          /ziyɑːˈret/

-zoraki                           /zorɑːˈki/

-züğürt                          /züːrt/

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret1284821
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS