HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

Dinleme v Sesletim ə 50 000 84% 'ɪə VURGU_HECE_SES ə ɪ SCHWA SEsi SHWA; Sesyazar, Phonetician, İngilizce Öğretmeni Sedat ERDOĞAN

 

 

?- Dil öğretimi, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, İskoçya, Galler, İrlanda, Malta, Fransa, Lüksemburg, Almanya, Finlandiya, İsviçre, Güney-Afrika, Singapur, Malta, Nijerya, Hindistan, Çin, Lübnan, Portekiz, Mısır, Kore, İran...hemen hemen dünyanın her yerinde ses odaklı yöntemlerle yapılmaktadır.

 

 

 

?- Yapılan uygulama ve araştırmalara göre, geç yaşlarda (üniversite) alınan sesletim derslerinin etkisi (faydaları, artıları) yok denecek kadar azdır. Sesletim eğitiminin erken yaşlardan itibaren verilmesi gerekmektedir. Ses bilinci, ne kadar erken yaşlarda (ilköğre- tim ve ortaöğretim) verilirse bunun etkisi o kadar fazla olur. Yabancı dil öğretiminin başlaması ile birlikte sesler sistematik bir şekilde verilmelidir. Eğer sesletim dersleri üniversite eğitimi ile birlikte başlarsa, orada ciddi sorunlar oluşur, ve bunun tedavisi de mümkün değildir. Normal şartlarda ses bilinci eğitimi öğrencilere ilköğretim çağında verilmeye başlar, ve sırasıyla ortaöğretim ve üniversite eğitimiyle geliştirilir.

 

 

 

?- Ses yöntemleri birçok araç- gereçi gereksiz kılmıştır. Nasıl çarpım tablosu (dört işlem) ile hayatımızı sürdürebilecek kadar matematik öğrenebiliyorsak, sesletim tablosu ile de gerçek dil kolaylıkla öğrenilebilir. Dilde doğal ortam sesletim tablosu ile sağlanır.

 

 

 

?- Dil öğretiminde ses bilinci (phonemic awareness) verilmediği zaman dört temel bece-ride de (dinleme, konuşma, yazma, okuma) zorluklar yaşanır. Çünkü dört becerinin de özü sestir.

 

 

 

?-  Bir dile ait olan sesler gerçektir, bir dile ait olan harfler ise hayaldir. Harfler sadece seslerin görüntüsüdür. Bir dilin sesleri bilinmediği zaman, gerçekten uzak bir hayal için- de yaşanmış olur.

 

 

 

?-Mutlaka öğrencilere sesler ve ses – harf (şekil) ilişkisi öğretilmelidir. (alfabetik ilişkile-ri keşfetme) Bu kurallara uyulmazsa ciddi dil yanlışı yapılmış olur. Yazı ve konuşmada yapılan veya yapılacak yanlışlar için doğal ortam hazırlanmış olur.

 

 

 

?-Sesler belirli bir sıra ile öğretilmelidir. Dili öğrenememek kaderiniz değil, ama sesleri öğrenememek kaderinizdir. Bu yüzden o dile ait seslere çalışılarak, anadili İngilizce, Al- manca, Fransızca ,Türkçe...olan kadar o dil öğrenilebilir.

 

 

 

?-İngilizce öğretiminde ses, vurgu ve tonlama olmazsa olmazdır.

 

 

 

?-Küreselleşmede en büyük güç, kültür ve dildir. Onun içindir ki Amerikan İngilizcesi dünyada daha çok kullanılmaktadır. ABD ‘nin II. Dünya savaşı sonrası artan ekonomik ve kültürel etkisi bunu hızlandırmıştır. Britanya ve Amerikan İngilizcesinin her ikisinde de 46 ses vardır, ancak 8 ses birbirinden farklıdır.  Daha önce Britanya İngilizcesi dünyayı etkilerken, şimdi Amerikan İngilizcesi etkilemektedir.

 

 

 

?-Bir dili öğrenmek isteyen kişi mutlaka o dile ait seslere aşina olmalıdır. (Bir çocuk nasıl oyuncaklarıyla oynuyorsa, dili öğrenmek isteyen kişi de o dilin sesleriyle oynamalıdır.)

 

 

 

?-Hece vurgusu kelimenin, kelime vurgusu cümlenin, cümle vurgusu da bir dilin notası- nı oluşturur.

 

 

 

?-Nasıl ki tohum olmadan hiç bir şey olmazsa, ses olmadan da dil olmaz. Çünkü o dile ait sesler, o dilin tohumudur. Hangi dil olursa olsun bu değişmez.

 

 

 

?-Ses bilinci, dil becerilerinin yanında zihinsel becerileri de etkiler.

 

       

 

?-Temel sıkıntı kısa söylenmesi gereken seslerin uzun, uzun söylenmesi gereken sesle- rin kısa, iki ünlüden oluşan seslerin tek ünlü, tek ünlüden oluşan seslerin iki ünlü veya üç ünlüden oluşan seslerin iki ünlü ses varmış gibi telaffuz edilmesidir. Bir dilde sesler birbirine karışmış ise o dilde disiplin yoktur demektir.

 

 

 

?- Türkçe sözcüklerde ‘w’ sesi vardır. Bunu ‘v’ harfi temsil eder.

 

 

 

?-Bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerin kullandığı bir fonetik alfabe vardır. Özellikle yabancı dil veya ikinci yabancı öğretilirken fonetik (sesletim) alfabe olmazsa olmazdır. Asıl unsur olan ses, bu standard alfabe ile sistemli bir şekilde tüm dünyada öğretilmektedir. Bu Uluslararası Fonetik Alfabe, herkese istediği yabancı dili o ülkeye gitmeden kendi oldu- ğu yerden öğrenme olanağını sunar.

 

 

 

?-Dil ve matematik iki yönden çok benzerdir. Her ikisi de sistematiktir ve belli bir disip- lin içinde gelişir.

 

 

 

?-Bir dilin ilk basamağı sestir. Hangi iş olursa olsun, o işte önemli bir sorun varsa, sorun mutlaka o işin özündedir. Bilindiği gibi dilin özü sestir.

 

 

 

?-Ses bilincine sahip olmayan kişi doğru, düzgün ve akıcı konuşamaz, dinlediği bir şeyi ya anlayamaz ya da çok geç anlar, yazı yazarken zorluk çeker, çünkü heceleme bilmez ve yapamaz, okurken zorluk çeker, çünkü sözcükleri doğru telaffuz edemez, hiçbir ses olayını gerçekleştiremez (ulama, benzeşme, vurgu.), heceleme yapamaz. Başka bir ifadeyle, ses bilinci olmadan bir dili öğretmek dilcilik tekniği bakımından mümkün değildir. Dört dil becerisi, tüm ses olayları ve dilde olan diğer şeylerin varlığı o dile ait seslere bağlıdır.

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret1284821
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS