HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

VURGU Zamanlı İngilizce, Almanca, Rusça, Farsça, Arapça ...

 

 

Dil eğitimi ülkemizde yıllardır çözülememiş en önemli sorunlardan biridir. Farklı yöntem, teknik ve yaklaşım denenmesine rağmen, şimdiye kadar bu alanda tat-min edici bir gelişme olmamıştır. O yüzden sorunun kaynağını çok iyi belirlemek gerekir. Örneğin, üniversite sınavında kitap - defter açık olsa, yapılan netlerin sayısı artar mı? Hayır artmaz. Çünkü sınav soruları özü itibariyle yapılandırıcı yaklaşıma göre hazırlanır. Yapılandırıcı yaklaşımda ‘bilginin ne olduğu önemli değildir; önemli olan bireyin öğren- diği bilgi ve becerileri gerçek hayatta ne ölçüde kullandığıdır.’

 

Ancak öyle bir duygu-düşünce yansıtılıyor ki, ‘Her şey açık olsa birey tüm soruları doğru cevaplar!’ Bu mümkün değildir. Sınavlarda duyulan stresin asıl kaynağı buradan başla- maktadır.

 

İstenilen veya amaçlanan düzeyde dil öğretimi yapılması için de çözümler doğru yerde aranmalıdır. Dil öğretiminde yapılan hatalar dünyayı ciddi şekilde etkiler. Çünkü dil  bilmek, dünyayı tanımak ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek demektir. Dil, milletle-  ri birleştiren sosyal bir sistemdir. Ayrıca dil bir insanın yetişmesine, zihni bakımdan gelişmesine de yardımcı olur. Bu nedenle, dilin gelişmesinden herkes sorumludur.

 

Bilindiği gibi yabancı dil öğretiminde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır, çünkü kelimeler bilimden uzak ve yanlış telaffuz edilmektedir. Bir başka deyişle, İngilizce...sözcükleri yanlış okunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir dil öğretilirken ses bilincinin kazandırılması esas olup ilk önce öğrencilere ses bilinci verilmektedir.

 

 

Sözcükleri bilimden uzak ve yanlış seslendirmek, dilbilgisini (grammar) yanlış öğretmek demektir. Sesletim, ilk ve en önemli dilbilgisi kuralıdır. Bir dilde kuralların (grammar) yanlış öğretilmesi, dile birleştiren değil de ayrıştıran bir nitelik kazandırır. Bu da öğren-meyi, anlatmayı ve anlamayı zorlaştırır, geciktirir. Ses bilinci ilkelerinin uygulanmaması, hecelemeyi ve sözcük vurgusunu da somut bir şekilde etkiler. Bilindiği gibi İngilizceyi, Türkçeden ayıran en önemli özellik, bu dilde kuvvetli vurgunun olmasıdır.

 

 

Dil kurallarının sağlıklı işleyebilmesi için kelimelerde doğru sesler kullanılmalıdır. Çünkü dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kazandırmada en etkin yol ‘sesletim’ dir. Sesletim, tüm dil becerilerinin altyapısını oluşturur. Ses bilinci (kuralları) verilmediği zaman dört dil becerisi de gelişmez, geliştirilemez. Okuma, yazma, konuş-ma ve dinleme birer beceridir. Sesletim tüm becerilerin özüdür, temelidir, malzeme-sidir. Sesletim denilince sadece konuşma becerisi anlaşılmamalıdır. Tam aksine, sesle-tim en çok okuma, yazma, ve dinlemeyi etkiler; konuşmayı değil! 

 

 

Tüm yaklaşımların özü sestir. Hangi yaklaşım olursa olsun (iletişimci yaklaşım, yapılan- dırıcı yaklaşım...) içinde sesletim yoksa o yaklaşım, yaklaşım olmaktan çıkmaya başlar.

 

Yapılandırıcı yaklaşımla birlikte, anadilin öğretimi konusunda gelişmiş ülkelerle aramız- da bir köprü kuruldu ve uyum sağlanmış oldu. Anadilde yapılan bu ‘dev yenilik’ veya uyum yabancı dil öğretiminde de gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret1284821
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS