HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

PROF.DR MUSTAFA VOLKAN ÇOŞKUN

 

 

‘İnsan hayatının hemen hemen her alanını ilgilendirmesine, diğer bütün bilim dallarıyla ilişkisi olmasına rağmen, ülkemizde deneyli fonetik araştırmalarına hemen hemen hiç yer verilmediği hepimizce bilinmektedir. 2000’li yıllara gelinceye kadar, laboratuvar destekli olarak yapılan fonetikle ilgili araştırma ve çalışma yok denecek kadar azdır. Halbuki, fonetik ile ilgili çalışmaların geçmişi Batı’da çok eskilere kadar dayanmaktadır; deneyli araştırmalara ise, tam yüz yıl önce 1900’lü yılların başında başlanmış ve günü-müze kadar on binlerce çalışma ortaya konmuştur.

Dildeki anlamlı birimleri oluşturan seslerle tanış olmadan, konuşmayı ve okumayı, dilin arzu ettiği biçimde gerçekleştirmek ve doğru iletişimler kurabilmek mümkün değildir. Bu durum, sesle ilgili çalışma ve araştırmalara yoğun olarak başlamanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dille ilgilenen araştırmacıların hiç olmazsa bir bölümünün,  fonetik alanı-na, özellikle deneyli fonetik alanına kayması, ülkemizde konuyla ilgili  araştırmaların art-ması ve fonetiğin diğer bilimlerle olan ilişkilerinin ortaya konması bakımından çok yerin-de ve faydalı olacaktır.

Ayrıca eğitim fakültelerinde konuşma, okuma ve dinleme gibi derslere giren öğretim elemanlarının, söz konusu derslerin sesle ilgili oldukları dikkkate alındığında fonetik alanında yapılan çalışmaları takip etmeleri, konuşma ve okuma uygulamalarında fone-tiğin ortaya koyduğu verilerden faydalanmaları, arzu edilen hedeflere ulaşılması bakı-mından son derece önemlidir.

Ses bilgisi ile ilgili çalışmaların kulağa dayalı olarak değil, deneyli laboratuvar çalışma-larına dayandırılarak ortaya konması gerekmektedir. Maalesef, ülkemizde bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmemekte, deneyli ve özgün çalışmalara dayandırılmayan, dolayısıyla birbirinin kopyası olan ses bilgisi kitapları ve kitap bölümleri yazılmakta ve yayımlatılmaktadır. Deneyli fonetik araştırmalarıyla alanda derinlere inemeyenlerin, dolayısıyla ses ve seslerin birlikteliklerini deneyli olarak birçok yönden değerlendire-meyenlerin, doğru bilgi yansıtan ses bilgisi kitapları yazmaları mümkün değildir.’ (Mustafa Volkan COŞKUN, Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul, 2010, s. 14-15)


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret1289474
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS