HECE-ZamanlıTürkçeKürtçeİtalyancaFransızcaİspanyolca; VURGU-ZamanlıArapçaFarsçaAlmancaRusçaİngilizce

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SOUNDS_'SYLLABLES_,STRESSES
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL
GERÇEK DÜNYA

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI-TÜRKÇE 2013

 

 

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI

(2013-TÜRKÇE)

 

1.

I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.

II. Akıcı biçimde okur.

III. Sözcükleri doğru telaffuz eder.

 

Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlar?

 

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) I ve II   

D) II ve III           E) I, II ve III

 

9. Dinlediğini anlamanın ilk aşaması, seslerin ve sözlerin işitilmesidir. Sesler ve sözler fiziksel olarak alınır ve beyne iletilir. Bu süreçte telaffuz, vurgu ve tonlama önemlidir.

 

Bu açıklamalara dayanarak, okuduğunu anlama sürecinde aşağıdakilerden hangisinin çok gerekli olmadığı söylenebilir?

 

A) Önce harflerin ve sözcüklerin görülmesi

B) Yazıların ve görsellerin beyne iletilmesi

C) Metinlerin taranarak okunması

D) Noktalama işaretlerine uyulması

E) Dil bilgisi kurallarının dikkate alınması

 

 

13. Konuşmada sözcük ve cümlelerdeki ton değişikliklerinin tümüne ---- denir.

 

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki ses bilimi terimlerinden hangisi getirilmelidir?

 

A) ezgi              B) vurgu            C) tını

D) durak            E) ulama

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, aynı boğumlanma noktasından çıkan ünsüzler bir arada verilmiştir?

 

A) b, m, n, v              B) d, n, s, y                   C) g, k, l, s

D) c, ç, j, ş                E) f, l, n, s

 

 

41. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretiminde

aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?

 

A) Dilin kurallarının öğretilmesine ağırlık verilir.

B) Dil becerileri temel alınır.

C) Etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir.

D) Dildeki her birim bağlamla ilişkilendirilir.

E) Dilin kullanımı esas alınır.

 

 

44. Öğretmen, derste öğrencilerin kullandıkları edebiyat, eser, rehber, telaffuz, mesaj, mektup sözcüklerinin Türkçe olmadıkları için kullanılmaması gerektiğini söyler.

 

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

 

A) Düşünceyle dil arasında doğrudan bir ilişki vardır.

B) Dil, kültürün en önemli aktarıcısıdır.

C) Diller arasında kelime alışverişi olabilir.

D) Dil, insanın dünyayı tanıma aracıdır.

E) Hint-Avrupa dilleri geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

 

 

 

48. Çocuk, dili çevresiyle kurduğu ilişkilerden ve çevresindeki insanlarla etkileşerek öğrenir. Dil gelişmeden, öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil de öğrenmeyi etkiler.

 

Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bilişsel                 B) Geleneksel             C) İşlemsel

D) Davranışçı           E) Yapılandırıcı


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam80
Toplam Ziyaret1289476
SES 'DİL' ÖĞRENMEK
SESLER
VIDEOS